Những siêu năng lực đặc biệt của Deadpool mà không phải ai cũng biết

Bộ phim về thảm họa có kinh phí lớn mới nhất của nhà biên kịch Roland Emmerich – Moonfall (Trăng Rơi) đã hủy bỏ kế hoạch phát hành rạp ở Canada

Bài viết liên quan