Avenger – Endgame: Bi tráng và cảm xúc.

“Avengers: Endgame” là phần cuối cùng kết thúc loạt 21 phần phim kéo dài từ 2008 đến nay của hãng Marvel.

Bài viết liên quan