Được đầu tư kinh phí 350 – 400 triệu USD, bộ phim của đạo diễn James Cameron nằm trong số dự án “đắt đỏ” nhất mọi thời đại.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Bài viết liên quan